Білім беру бағдарламалары
ҚР Жоғары және жоғары оқу орнынан кейін білім беру мамандықтарының классификаторы бойынша оқыту жолдары Білім беру бағдарламаларының тобы ҰБТ пәндері Жүктеу
6В07200 Тағам өнімдерін өндіру В044 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі биология+химия
6В07201 Қайта өндеу өндірістерінің технологиясы В044 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі биология+химия
6В07203 Тағам қауіпсіздігі В044 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі биология+химия
6В08100 Агрономия В077 Растениеводство биология+химия
6В08101 Почвоведение и агрохимия В077 Растениеводство биология+химия
6В08102 Защита и карантин растений В077 Растениеводство биология+химия
6В07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары В075 Кадастр және жерге орналастыру Математика - География
6B09100 Ветеринария В083 Ветеринария биология+химия
6В05200 Өнеркәсіптік экология В051 Қоршаған орта биология+география
6В08200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы В078 Мал шаруашылығы биология+химия
6В08400 Аквакультура және су биоресурстар В080 Балық шаруашылығы биология+химия
6В07100 Химиялық инженерия және процестер В060 Химиялық инженерия және процестер физика+химия
6В07300 Құрылыс инженериясы В074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс математика+физика
6В07301 Құрылыс материалдарын өндіру В074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс математика+физика
6В08700 Аграрлық техника және технология В183 Агроинженерия математика+физика
6В11200 Өндірістегі тіршілік қауіпсіздігі В094 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар математика+физика
6В11300 Автомобиль көлігіндегі тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару В095 Көлік қызметтері математика+география
6В04100 Экономика В044 Менеджмент және басқару Математика - География
6В04101 Менеджмент В044 Менеджмент және басқару Математика - География
6В04102 Аудит және салық салу В045 Аудит және салық салу Математика - География
6В04102 Қаржы В046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі Математика - География
6В04104 Маркетинг және жарнама В047 Маркетинг және жарнама Математика - География
6В06100 Ақпараттық жүйелер мен технологиялар В057 Ақпараттық технологиялар математика+физика
6В01401 Бастапқы әскери дайындық және дене шынықтыру В004 Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау шығармашылық емтихан
6В01402 Кәсіптік оқыту В007 Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау шығармашылық емтихан
6В01403 Визуалды өнер, көркем еңбек және графика В007 Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау шығармашылық емтихан
6В07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары В075 Кадастр және жерге орналастыру Математика - География
6В08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар В079 Орман шаруашылығы биология + география
6В08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар В079 Орман шаруашылығы биология + география
6В07204 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых В071-Горное дело и добыча полезных ископаемых -
6В01405-Дене шынықтыру және спорт В005-Дене шынықтыру пәні мұғалімдерін даярлау Шығармашылық емтихан
6В07107-Робототехнические системы В064-Механика и металлообработка
6В07105 Автомобильдер және автомобиль шаруашылығы В065 Автокөлік құралдары
6В07101-Электрмен жабдықтау В062 Электр техникасы және энергетика
ҚР Жоғары және жоғары оқу орнынан кейін білім беру мамандықтарының классификаторы бойынша оқыту жолдары Білім беру бағдарламаларының тобы ҰБТ пәндері Жүктеу
7М07201 Қайта өндеу өндірістерінің технологиясы (2 ж) M111 Тамақ өнімдерін өндіру Тамақ өндірісінің жалпы технологиясы, Химия
7М07211 Қайта өндеу өндірістерінің технологиясы (1.5 ж) M111 Тамақ өнімдерін өндіру Тамақ өндірісінің жалпы технологиясы, Химия
7М07203 Тағам қауіпсіздігі (2 ж) M111 Тамақ өнімдерін өндіру Тамақ өндірісінің жалпы технологиясы, Химия
7М07213 Тағам қауіпсіздігі (1.5 ж) M111 Тамақ өнімдерін өндіру Тамақ өндірісінің жалпы технологиясы, Химия
7М08100 Агрономия (2 г) M131 Өсімдік шаруашылығы Өсімдік шаруашылығы, Топырақтану
7М08110 Агрономия (1,5 г) M131 Өсімдік шаруашылығы Өсімдік шаруашылығы, Топырақтану
7М08101 Топырақтану және агрохимия (2 г) M131 Өсімдік шаруашылығы Өсімдік шаруашылығы, Топырақтану
7М08111 Топырақтану және агрохимия (1,5 г) M131 Өсімдік шаруашылығы Өсімдік шаруашылығы, Топырақтану
7М07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли (2 г) М128 Жерге орналастыру математика+география
7М07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли (1,5 г) M128 Жерге орналастыру математика+география
7М09100 Ветеринария (2 ж) M138 Ветеринария Жануарлар патологиясы, Індеттану және жануарлардың жұқпалы аурулары
7М09110 Ветеринария (1,5 ж) M138 Ветеринария Жануарлар патологиясы, Індеттану және жануарлардың жұқпалы аурулары
7М05200 Өнеркәсіптік экология (2 ж) M087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы Геоэкология, Экологиялық мониторинг
7М05210 Өнеркәсіптік экология (1,5 ж) M087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы Геоэкология, Экологиялық мониторинг
7М08200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы (2 ж) M132 Мал шаруашылығы Мал азықтандыру, Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
7М08210 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы (1,5 ж) M132 Мал шаруашылығы Мал азықтандыру, Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
7М08400 Аквакультура және су биоресурстар (2 ж) M134 Балық шаруашылығы Балық аулау, Аквакультура
7М08410 Аквакультура және су биоресурстар (1,5 ж) M134 Балық шаруашылығы Балық аулау, Аквакультура
7M07100 Химиялық инженерия және процестер (2 ж) M097 Химиялық инженерия және процесстер Бейорганикалық химия, Жалпы химиялық технология
7M07110 Химиялық инженерия және процестер (1,5 ж) M097 Химиялық инженерия және процесстер Бейорганикалық химия, Жалпы химиялық технология
7М07300 Құрылыс инженериясы (2 ж) M124 Құрылыс Құрылыс материалдары, Құрылыс өндірісінің технологиясы 1
7М07310 Құрылыс инженериясы (1,5 ж) M124 Құрылыс Құрылыс материалдары, Құрылыс өндірісінің технологиясы 1
7М07301 Құрылыс материалдарын өндіру (2 ж) M125 Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және құрастырылымдарының өндірісі Құрылыс материалдары, Бетон технологиясы 1
7М04111 Құрылыс материалдарын өндір (1,5 ж) M125 Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және құрастырылымдарының өндірісі Құрылыс материалдары, Бетон технологиясы 1
7М08700 Аграрлық техника және технология (2 ж) M136 Автокөлік құралдары Тракторлар мен автомобильдер, Мал шаруашылығы агротехнологиялық машиналары
7М08710 Аграрлық техника және технология (1,5 ж) M136 Автокөлік құралдары Тракторлар мен автомобильдер, Мал шаруашылығы агротехнологиялық машиналары
7М11200 Өндірістегі тіршілік қауіпсіздігі (2 ж) M150 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар Өнеркәсіптік қауіпсіздікті техникалық реттеу, Еңбек қорғауды басқару жүйелері
7М11210 Өндірістегі тіршілік қауіпсіздігі (1,5 ж) M150 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар Өнеркәсіптік қауіпсіздікті техникалық реттеу, Еңбек қорғауды басқару жүйелері
7М11300 Автомобиль көлігіндегі тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару (2 ж) M151 Көлік қызметтері Көлік түрлерінің өзара қарым-қатынасы, Тасмалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару
7М11310 Автомобиль көлігіндегі тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару (1,5 ж) M151 Көлік қызметтері Көлік түрлерінің өзара қарым-қатынасы, Тасмалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару
7М07105 Автомобильдер және автомобиль шаруашылығы (2 ж) M104 Көлік, көліктік техника және технология Машина бөлшектері, Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары
7М07115 Автомобильдер және автомобиль шаруашылығы (1,5 ж) M104 Көлік, көліктік техника және технология Машина бөлшектері, Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары
7М07105 Автомобильдер және автомобиль шаруашылығы М104 Көлік,көліктік техника және технологиялар
7М07101 Электрмен жабдықтау М099 Электр техникасы және энергетика
7М04100 Экономика (2 ж) M070 Экономика Экономикалық теория, Макроэкономика
7М04110 Экономика (1,5 ж) M070 Экономика Экономикалық теория, Макроэкономика
Мемлекеттік және жергілікті басқару (2 ж) M071 Мемлекеттік және жергілікті басқару Мемлекеттік басқару теориясы, Экономиканы мемлекеттік реттеу
7М04111 Мемлекеттік және жергілікті басқару (1,5 ж) M071 Мемлекеттік және жергілікті басқару Мемлекеттік басқару теориясы, Экономиканы мемлекеттік реттеу
7М06100 Ақпараттық жүйелер мен технологиялар (2 ж) M094 Ақпараттық технологиялар Алгоритмдер және деректер құрылымы, Деректер базасы
7М06110 Ақпараттық жүйелер мен технологиялар (1,5 ж) M094 Ақпараттық технологиялар Алгоритмдер және деректер құрылымы, Деректер базасы
ҚР Жоғары және жоғары оқу орнынан кейін білім беру мамандықтарының классификаторы бойынша оқыту жолдары Білім беру бағдарламаларының тобы ҰБТ пәндері Жүктеу
8D08100 Агрономия (3 ж) D131 Өсімдік шаруашылығы
8D08101 Топырақтану және агрохимия (3 ж) D131 Өсімдік шаруашылығы
8D08200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы (3 ж) D132 Мал шаруашылығы
8D07301 Құрылыс материалдарын өндіру (3 ж) D125 Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және құрастырылымдарының өндірісі
8D08700 Аграрлық техника және технологиялар D136 Автокөлік құралдары
8D09100-Ветеринария D183-Ветеринария
090009, Қазақстан Республикасы, Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі, 51
  • Ректор қабылдауы:8 (7112) 50 13 74
  • Кеңсе:8 (7112) 52 21 00
  • Қабылдау комиссиясы:8 (7112) 50 24 01
  • Е-мейл:zapkazatu@wkau.kz
Жаңалықтарға жазылу