«Ғылым және білім» ғылыми-практикалық журналдың редакциялық саясаты

НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР. «Ғылым және білім» ғылыми-практикалық журналы Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің мерзімді басылымы болып табылады. Журнал тоқсан сайын шығады, мақалалар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жарияланады. Журнал ауылшаруашылық, ветеринарлық және техникалық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулердің өзекті мәселелері бойынша ғылыми жұмыстарды жариялайды.

Журнал Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігінде 15 – тен № 6132-Ж. тіркелді. 06. 2005 ж., әлемдік мерзімді басылымдардың халықаралық орталығы – ISSN – 2305-9397.

Журнал Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым сапасын қамтамасыз ету комитеті ұсынған жарияланымдар тізіміне енгізілген (24.12.2021 ж. № 838 бұйрығы).

Жинаққа жазылуды “Қазпочта” АҚ газеттері мен журналдарының каталогтары бойынша ресімдеуге болады (индексі 76316).

Құрылтайшысы және меншік иесі – «Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КЕАҚ.

Журналдың мақсаты: Ғылыми қоғамдастықтың кең тобына ғылыми зерттеулердің нәтижелері туралы, оның ішінде халықаралық деңгейде ақпарат алмасу мүмкіндігін беру, оқырмандарды ғылыми әзірлемелерді енгізудің озық әлемдік тәжірибесімен таныстыру.

ЖУРНАЛДЫҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ БАҒЫТТАРЫ

Журнал іргелі және қолданбалы зерттеулердің өзекті мәселелері бойынша ғылыми жұмыстарды жариялайды:

– Ауыл шаруашылығы ғылымдары;

Секция 1

Өсімдік шаруашылығы

Секция 2

Мал шаруашылығы

Секция 3

Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау; су ресурстары және суды пайдалану; Аграрлық инженерия; Орман ресурстары және орман шаруашылығы;

– Ветеринария;

– Техникалық ғылымдар;

Журналдың шығу мерзімділігі: жылына 4 рет, тоқсан сайын

МҰРАҒАТТАУ ЖӘНЕ ҚОЛ ЖЕТІМДІЛІК. Журнал келесі қағидаға сүйене отырып, оның мазмұнына тікелей ашық қол жетімділікті қамтамасыз етеді: зерттеу нәтижелеріне еркін қол жеткізу ғаламдық білім алмасудың артуына ықпал етеді. Журналдың тұрақты мұрағаты журналдың сайтында ашық қол жетімді http://nauka.wkau.kz / және РМЭБ бірыңғай республикалық ақпараттық жүйесінде www.rmeb.kz.

Журнал сонымен қатар РИНЦ (РФ) мәліметтер базасына https://www.elibrary.ru/ енгізілген.

АВТОРЛАР ҮШІН ЖАРИЯЛАУ ШАРТТАРЫ

Жариялауға арналған мақалалар мақалаларды жіберу және рецензиялаудың онлайн жүйесі арқылы ұсынылуы керек https://ojs.wkau.kz/index.php/gbj, сондай-ақ электрондық мекен-жайға nio_red@mail.ru.

Автор сайтта жариялау үшін тіркеуден өтуі керек https://ojs.wkau.kz/index.php/gbj.

Мақалаларды қабылдау тоқсан сайын тоқсанның бірінші айы ішінде жүзеге асырылады (01.01 – 31.01.2022; 01.04 – 31.04.2022; 01.07 – 31.07.2022; 01.10 – 31.10.2022).

Мақалалар мәтіннің түпнұсқалығымен кемінде 75% қабылданады (тексеру Антиплагиат жүйесі бойынша жүзеге асырылады).

Біздің журналда жариялауға жоспарланған ғылыми-техникалық және өндірістік мақалалар редакциялық алқада соқыр рецензиялау және бекіту рәсімінен өтеді. Оң қорытынды болған кезде материал редакцияның «портфеліне» жариялауға кезекке орналастырылады.

Рецензиялау мерзімі-мақала редакцияға келіп түскен сәттен бастап 25 жұмыс күніне дейін.

Жариялау жылдамдығы материалдың өзектілігіне және осы тақырып бойынша редакцияның «портфелінің» толықтығына байланысты. Бұдан басқа, ҚР БҒМ БҒСБК Төрағасының 12.06.2013 ж. № 949 бұйрығына сәйкес журналды ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялау үшін Комитет ұсынатын басылымдар тізбесіне енгізу шарттарының бірі шет тілдерінде жарияланымдардың болуы болып табылады, кезектен тыс жариялау құқығын ағылшын тіліндегі мақалалар пайдаланатын болады.

Ескертпе: көптеген грамматикалық, орфографиялық, стилистикалық қателерге жол бере отырып, АВТО аудармашыны қолдана отырып аударылған және көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін мақалалар жариялауға қабылданбайды.

Жарияланымға журналдың ғылыми бағыттары бойынша бұрын еш жерде жарияланбаған мақалалар қабылданады.

Бір мақаланы жариялау құны:

– БҚАТУ ПОҚ үшін (жеке тұлға) – 1 (бір) бетке 2000 (екі мың) теңге;

– өзге ұйымдардың ПОҚ үшін (жеке тұлға) – 1 (бір) бетке 4000 (төрт мың) теңге;

– барлық ұйымдар үшін (заңды тұлға) – 1 (бір) бетке 6000 (алты мың) ;

– шетелдік авторларға (барлық авторлар) – тегін.

Ақы төлеу. Мақаланы жариялауға оң қорытынды алған авторлар келесі деректемелер бойынша ақы төлеуі қажет:

090009, г. Уральск, ул. Жангир хана, 51

Научно-практический журнал ЗКАТУ имени Жангир хана «Ғылым және білім» («Наука и образование») 

Телефон 8/7112/516541;  8(777)060-64-33

e-mail: nio_red@mail.ru 

Электронный сайт журнала – wkau.kz  (раздел «Наука» – «Научные издания ЗКАТУ»).

Банковские реквизиты при перечислении денежных средств за опубликование статей:

НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана»

РНН 270 100 216 151

БИН 021 140 000 425

ИИК KZ 516010181000027495 Зап.Каз.филиал АО «Народный банк Казахстана»

БИК HSBKKZKX         

КБЕ 16

КНП 859

Рубльдік счет: KZ606010181000030922

090009, Қазақстан Республикасы, Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі, 51
  • Ректор қабылдауы:8 (7112) 50 13 74
  • Кеңсе:8 (7112) 52 21 00
  • Қабылдау комиссиясы:8 (7112) 50 24 01
  • Е-мейл:zapkazatu@wkau.kz
Жаңалықтарға жазылу