Дайындық бағыттары

Білім беру бағдарламалары топтарының номері мен атауы

Білім беру бағдарламалары шифры және атауы

Бейіндік пәндер

В004 Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау

6В01401 Бастапқы әскери дайындық және дене шынықтыру 

2 шығармашылық емтихан

В005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

6В01405 Дене шынықтыру және спорт

2 шығармашылық емтихан

В007 Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау

6В01402 Кәсіптік оқыту (бейін бойынша)

2 шығармашылық емтихан

6В01403 Визуалды өнер, көркем еңбек және графика

2 шығармашылық емтихан

В044 Менеджмент және басқару

6В04105 Экономика және бизнес аналитика

Математика + география

6В04106 Цифрлық экономикадағы менеджмент

Математика + география

6В04109 Индустриалдық менеджмент

Mатематика + география

В045 Аудит және салық салу

6В04107 Есеп, аудит және бизнесті бағалау

Математика + география

В046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

6В04108 Қаржылық аналитика

Математика + география

В051 Қоршаған орта

6В05200 Өнеркәсіптік экология 

Биология + география

В057 Ақпараттық технологиялар

6В06100 Ақпараттық жүйелер мен технологиялар 

Математика + Информатика

6В06101 Агроинформатика

Математика + Информатика

6В06102 Цифрлық экономика

Математика + Информатика

В060 Химиялық инженерия және процестер

6В07100 Химиялық инженерия және процестер 

Физика + химия

В062 Электротехникасы және энергетика

6В07101 Электрмен жабдықтау 

Математика + физика

В064 Механика және металл өңдеу

6В07102 Өндіруші салалардың машиналары мен жабдықтары 

Математика + физика

6В07103 Машина жасау 

Математика + физика

6В07104 Мехатроника 

Математика + физика

6В07107 Роботехникалық жүйелер

Математика + физика

В065 Автокөлік құралдары

6В07105 Автомобильдер және автомобиль шаруашылығы

Математика + физика

6В07108 Жол-құрылыс және көтеру-тасымалдау машиналары

Математика + физика       

В068 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі

6В07200 Тағам өнімдерін өндіру 

Биология + химия

6В07201 Қайта өндеу өндірістерінің технологиясы 

Биология + химия

6В07203 Тағам қауіпсіздігі

Биология + химия

В271 Мұнай – газ ісі

6В07202 Мұнай- газ ісі 

Математика + физика

В071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

6В07204 Пайдалы қазбалар кенорындарының геологиясы және оларды барлау

Математика + физика

6В07205 Пайдалы қазбаларды өндіруге арналған жабдықтарға сервистік қызмет көрсету

Математика + физика

6В07206 Пайдалы қазбалар кен орындарын игеру және пайдалану

Математика + физика

В074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

6В07300 Құрылыс  инженериясы 

Математика + физика

6В07301 Құрылыс материалдарын өндіру 

Математика + физика

В075 Кадастр және жерге орналастыру

6В07302 Жерге орналастыру 

Математика + география

6В07303 Кадастр 

Математика + география

В076 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)

6В07500 Стандарттау, сертификаттау және метрология 

Математика + физика

В077 Өсімдік шаруашылығы

6В08100 Агрономия  

Биология + химия

6В08101 Топырақтану және агрохимия 

Биология + химия

6В08102 Өсімдіктерді қорғау және карантин 

Биология + химия

6В08103 Жылыжай шаруашылығын ұйымдастыру

Биология + химия

6В08104 Жеміс-көкөніс шаруашылығы

Биология + химия

6В08105 Агродақылдар өндірісіндегі IT

Биология + химия

В078 Мал шаруашылығы

6В08200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы 

Биология + химия

В079 Орман шаруашылығы

6В08300 Орман ресурстары және орман шаруашылығы 

Биология + география

6В08301 Ландшафтық дизайн 

Биология + география

В080 Балық шаруашылығы

6В08400 Аквакультура және су биоресурстар 

Биология + химия

В082 Су ресурстары және суды пайдалану

6В08600  Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау

Математика + физика

В183 Агроинженерия

6В08700 Аграрлық техника және технология 

Математика + физика

В083 Ветеринария

6B09100 Ветеринария

Биология + химия

В094 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар

6В11200 Өндірістегі тіршілік қауіпсіздігі 

Математика + физика

В095 Көлік қызметтері

6В11300 Автомобиль көлігіндегі тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару 

Математика + география

6В11301 Бизнес логистика

Математика + география

090009, Қазақстан Республикасы, Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі, 51
  • Ректор қабылдауы:8 (7112) 50 13 74
  • Кеңсе:8 (7112) 52 21 00
  • Қабылдау комиссиясы:8 (7112) 50 24 01
  • Е-мейл:zapkazatu@wkau.kz
Жаңалықтарға жазылу